NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

Bellek, dikkat, konsantrasyon, soyut düşünme, kavramsallaştırma, kategori ya da kurulumu değiştirebilme, akıl yürütme gibi kognitif fonksiyonlarını değerlendirmek ve tanı koyulmasında yardımcı olmak amaçlı geliştirilen testlerdir.

 Merkezimizde uygulanan testler:

 Weschler Bellek Ölçeği

 Görsel – İşitsel Sayı Dizileri Testi

 Wisconsin Kart Eşleme Testi

 İşaretleme Testi

 Stroop Testi

 Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

 Sayı Dizisi Öğrenme Testi

 Benton Görsel Bellek Testi

 Çizgi Yönünü Belirleme Testi

 

Özellikle nörolojik disfonksiyonların yanısıra dikkat eksikliğinin tanılanmasında "Nöropsikolojik Testler" oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

 

Uzman Klinik Psikolog M. Berk KARAOĞLU