KİŞİLİK TESTLERİ

KİŞİLİK TESTLERİ

Bireylerin kişilik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan testlerdir. Projektif ve objektif olarak ikiye ayrılırlar. 

OBJEKTİF TESTLER

MMPI: Genellikle klinik amaçlarda kullanılan kâğıt kalem testidir. 15 yaş ve üzeri kişilerin psikolojik durumları ile ilgili bilgi veren ve tanı koyulmasına yardımcı olan bir testtir.

Beck Depresyon Envanteri:  Bireyin depresif semptomlarının taranmasını sağlayan kağıt-kalem testidir.

Durumluluk Sürekli Kaygı Envanteri: Durumsal ve belirli durumlar altında kaygı semptomlarına ilişkin maddelerden oluşarak kişinin genel kaygı durumunu ölçer.

 

PROJEKTİF KİŞİLİK TESTLERİ

Rorschach: 4-5 yaş üstündeki herkese uygulanabilir. Duygu dünyası, nesne ilişkileri, ego fonksiyonları, düşünce ve algı sistemlerini, temel ihtiyaçları, çatışmaları ve kişilik özellikleri gibi alanlarda bilgi veren testlerdir.

TAT( TEMATİK ALGI TESTİ): 1O yaş üzerindeki herkese uygulanabilir. Kişilerin; savunmalarını, temel ihtiyaçları, otorite figürleriyle olan ilişkilerini, kaygıları, hâkim duyguları ve kişilik özellikleri hakkında bilgi veren testtir.

İnsan Çizimleri Testi: Bireylerin; ana motivleri, insanları, kendini, baskın duygularını, hayatıyla ilgili belli başlı önemli konuları hakkında bilgi almak için kullanılır.

 

Uzman Klinik Psikolog M. Berk KARAOĞLU