PSİKOTERAPİNİN ÖNEMİ

PSİKOTERAPİNİN ÖNEMİ

Psikoterapi sorunların tekrar yaşanmasını engellemek ve soruna neden olan etmenleri ortadan kaldırmak için yapılır. Psikoterapi’nin işe yaraması için öncelikle danışanın psikoterapi sürecine inanması ve kendi isteğiyle gelmiş olması gerekir. Terapist ve danışan arasında iyi bir telepatik ilişki sağlanmalıdır. İyi bir psikoterapist, danışanını sorunlar karşısında baş etme becerisini güçlendirmesi gerekir. 

Ancak bu noktada danışanın iç görü kazandıktan sonra terapist ile işbirliği içerisine girmesi terapinin başarı şansını arttırmaktadır.

Uzman Klinik Psikolog M. Berk KARAOĞLU