TAKINTILAR - OBSESYONLAR

OBSESİF KOMPULSÜF BOZUKLUK NEDİR?

Kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı eşittir. Ortalama 20’li yaşlarda başlar ve toplumun yaklaşık % 2-3’ünde görülür. Obsesif-kompulsif bozuklukta (OKB) genetik yatkınlık önemlidir.  OKB birden ya da stresli bir yaşam döngüsünden sonra meydana gelebilir. Beyin hasarlarından ya da Huntington hastalığı gibi nörolojik hastalıklardan sonrada görülebilmektedir.

Obsesyonlar istenmeyen düşünce, dürtü ya da duygulardır. Obsesyonlar sürekli olarak ve istenmeden gelir.  Kompulsiyonlar ise kaygıyı azaltmak için yapılan zihinsel ya da davranışsal eylemlerdir. İşlevselliğe zarar verir ve önemsenecek zaman kayıplarına neden olur. OKB’da görülen başlıca örüntüler bulaşma, kuşku, zihne yerleşen düşünceler ve simetridir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk'ta terapinin önemi büyüktür; aşamalı karşı karşıya getirme, duyarsızlaştırma davranışçı teknikler ve bilinçaltı çalışmalar ile psikolojik görüşmeler sürdürülmekte ve çözüm yolları genişletilmektedir.

 

Uzman Klinik Psikolog M. Berk KARAOĞLU