ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

Erickson gelişim dönemini 8’e ayırmıştır ve bunlardan ilk beşi Freud’un psikoseksüel kişilik gelişim dönemlerine benzemektedir. Her gelişim evresinde kişinin aşması gereken çatışmalar ve engeller vardır. Bu kriz evreleri başarıyla çözümlenemezse kişi orada takılabilir. Bu nedenle gelişim döneminin özellikleri çok önemlidir. Doğum öncesi dönemde annenin beden ve ruh sağlığının iyi olması da gereklidir. Yapılan araştırmalarda ‘ kaygı düzeyi yüksek annelerin bebeklerinde aşırı hareketlilik, aşırı uyarılmışlık, uyku ve beslenme bozukluğu, düşük doğum ağırlığı dikkati çekmektedir’. Bebeklik dönemindeyse sağlıklı beslenme ve bakımın yanında Bowlby’ın öne attığı bağlanma kavramı da çocuğun sağlıklı gelişimi için önemli katkılar sağlar. Çocuğun annesine duyduğu bu bağ doğuştan gelmektedir ve sosyal ilişkilerin oluşmasını sağlayan kilit yerdir. Anneye yönelik bağlanma belirtileri; gülümseme, ağlama, seslenme, bakma, izleme, yönelme, yanaşma, asılma şeklinde olabilmektedir. Bağlanma çocuğun şimdiki ve ergenlik dönemini etkileyeceği gibi yetişkinlik dönemini de etkilemektedir. Güvensiz bağlanmış çocuklar yetişkinlikteki ruhsal bozukluklar için risk oluşturmaktadır. 

 

Uzman Klinik Psikolog M. Berk KARAOĞLU