Kişisel verilerin korunması merkezimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden merkezimizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır. Aşağıdan ilgili Aydınlatma Metinlerine ve KVKK Başvuru Formumuza Ulaşabilirsiniz.

KVKK Genel Aydınlatma Metni
Veri Sahibi Başvuru Formu